Marina

marinaMarinan vid Öna Bystuga har i dagsläget
ca 10 båtplatser.
För information om uthyrning av båtplats se kontakter.