Internet / LAN

Bygdegården har ett väl utbyggt nätverk bestående av WiFi som täcker både Annex och hela Bystugan. Även fasta uttag finns utplacerade ifall man har utrustning som kräver detta.

  • 100/10 Mbit uppkoppling mot Internet (ingår kostnadsfritt).
    Högre hastighet, upp till 1000/1000 Mbit, kan köpas tillfälligt* om så krävs
    (*OBS kräver egen kraftfull brandvägg)

12402047_10153202043930124_4686446514670986562_o

 

daladatorer_logotype